Imprint

Ansvarig utgivare:
Bayer AB
Division Consumer Health
Box 606
169 26 Solna
Sverige
Telefon: +46 8 580 223 00

Registreringsnummer 556051-3870

Samtliga rättigheter tillhör Bayer AB och dess koncernbolag