Mer än 55 år av framgång

I slutet på 50-talet forskades och utvecklades kombinationen av de 9 växterna, som används i Iberogast®, av ett företag som heter Steigerwald.

History of old Iberogast packs in Germany

Forskning för att hjälpa patienter med mag- tarmproblem.

I mer än 55 år har Iberogast® hjälpt personer med känslig mage och tarm. Med den unika kombinationen av 9 olika växter, har Iberogast® hjälpt miljontals människor med varierande typer av magkrämpor. Det var genom intensiv forskning som effekten av de 9 växterna, som används i Iberogast®, blev känd.

 

Idag finns Iberogast® tillgänglig i över 30 länder runt om i världen och har ägts av Bayer sedan 2013. Iberogast® utvecklades från början av det tyska företaget Steigerwald i Darmstadt, Tyskland.

Bayer har omfattande farmaceutisk expertis och tillverkar effektiva högkvalitativa läkemedel. Då det kommer till Iberogast® har Bayer använt samma rigorösa tillverknings- och kvalitetsstandard som följer alla Bayers läkemedel.

Över 55 år med Iberogast®

historic old Iberogast pack 60s

1960

Iberogast® utvecklas

Kombinationen av de 9 växterna som används i Iberogast® undersöktes och utvecklades under sent -50tal av det tyska företaget Steigerwald. I början av -60 talet föddes Iberogast®. De använde den omfattande kunskapen om växterna – och fortsatte utveckla för att hitta den rätta kombinationen och rätta proportioner av de nio växterna. Kvalitetsstandarder och kontroller definierades och inrättades för kommande produktion. Initialt skedde tillverkningen för hand, från extraherande och blandning till fyllning av flaskorna och paketering. Det var en noggrann process.

historic old Iberogast pack 70s

1970-talet

Utvidgad produktion

Den vetenskapliga forskningen av Iberogast® fortsatte. Under 70-talet strävade man efter att få framställningsprocessen mer effektiv och att utvidga produktionen för att fler människor skulle kunna få del av de fördelar behandling med Iberogast® kunde ge.

historic old Iberogast pack 80s

1980-talet

Dubbel-effekten upptäcks

1986 upptäcktes en av Iberogast®s viktiga kännetecken – dess dubbla effekt. Det innebär att Iberogast® har en annorlunda effekt på mag- tarmkanalen. För att lätta symptom från matsmältningen, relaxerar Iberogast® överaktiva muskler i magen och stimulerar de muskler som arbetar för sakta eller för svagt. Denna upptäckt ledde till en mängd nya forskningsaktiviteter och viktiga publikationer. Från mitten av 80-talet genomfördes ytterligare forskning som visade den tilltalande säkerhet och tolerans, som Iberogast® har.

historic old Iberogast pack 90s

1990-talet

Upptäckten att Iberogast® har effekt på flera mål, s.k. multi-target effekt.

I mitten på 90-talet undersöktes de olika sätt som Iberogast® verkar på. Detta ledde till att man fann dess multi-target effekt, d.v.s att Iberogast® hade effekt på fler mål än bara ett.

historic old Iberogast pack millenium

2000-talet

Forskningen fortsätter

Det nya milleniumet förde med sig nya upptäckter. Forskning visade att Iberogast® har effekt på olika specifika regioner i mag-tarmkanalen: den övre delen av magsäcken kan relaxeras och den nedre delen kan stimuleras. Forskarna blev omedelbart intresserade i denna upptäckt och ytterligare studier följde. Iberogast®s effekt på inflammation och motilitet och den positiva effekten på Irritable Bowel Symdrome (IBS) identifierades.

2013

Bayer förvärvar Steigerwald

2013 förvärvar Bayer Stiegerwald, det tyska företaget som utvecklat Iberogast®. Iberogast® blir del av Bayers produktportfölj och gynnas av global expertis inom läkemedel. När det gäller framställningen av Iberogast® använder Bayer samma rigorösa tillverknings- och kvalitets standard som följer alla Bayers läkemedel.