Tillverkning av Iberogast®

Genom en rigorös tillverkningsprocess, framställs Iberogast® från växter till Iberogast® i sin flaska och kan vara lämplig behandling för dig genom att ha effekt på flera besvärande symptom.

Medicinal plants cultivation - Iberogast  field

Metoden att framställa växtbaserat läkemedel

Växtbaserade läkemedel är inte okomplicerade. Växterna behöver speciella näringsämnen och exakt rätt mängd vatten och ljus för att frodas. För att göra det hela krångligt, producerar de ofta bara ämnen man kan använda vid en viss tidspunkt i dess livscykel. Att extrahera (utvinna) dessa substanser ur växterna är en komplicerad procedur. Växterna som Iberogast® innehåller växer i en s.k. "Good Agricultural Practice", vilket innebär att växtförhållandena är standardiserade och kontrollerade. Vi använder vår expertis för att få växtbaserad medicin helt korrekt, inte bara från tillväxt och skörd, utan även i processerna efter skörd och extrahering.

Hållbarhet

Bayer följer högsta standard och hållbarhet, skördar högsta kvalitet av växter och följer noggrant ett integrerat kvalitets- och säkerhetsschema. De nio växterna, vars extrakt Iberogast® innehåller, är varsamt övervakade under dess tillväxt och kommer från olika platser i världen.

Högsta kvalitet

För att säkerställa högsta produktkvalitet, strävar vi efter att låta växterna växa under optimala förhållanden. Vi gör även omfattande kontroller av processerna kring skörd, utvinningen av extrakt och tillverkning. Vi optimerar metoderna för utvinningen för varje enskilt extrakt. I varje tillverkningssteg testas extrakten i linje med "Good Manufacturing Practice (GMP)" för att säkerställa högsta standard och bibehålla yttersta kvalitet. Och resultatet? Iberogast® är en produkt som miljontals personer i över 30 länder har använt.

En komplex tillverkningsprocess

Växterna i Iberogast®, från planta till färdigt läkemedel i flaskan, genomgår en komplex tillverkningsprocess, som inkluderar strikta produktionsregler och kontroller i varje steg.

Odling och skörd.

Iberis amara (blomsteriberis), är nyckelingrediensen i Iberogast® och är också den växt som gett namn till Iberogast®. Bara fälten med Iberis amara fyller ett område större än 10 fotbollsplaner och växer i området kring Darmstadt i Tyskland. De skördas på optimal tid på året och fryses omedelbart ner för att skydda och bibehålla dess värdefulla, aktiva ingredienser. Varje flaska Iberogast® 50ml innehåller uppskattningsvis en hel planta av Iberis amara. De övriga åtta växterna, som Iberogast® innehåller, växer och skördas på ett säkert sätt världen runt.

Process och övervakning.

De 8 plantorna (förutom Iberis amara) som Iberogast® innehåller, växer och skördas under omfattande kvalitetskontroller. Varsamt krossas de olika växterna därefter och mixas med en lösning, bestående av alkohol och vatten till ett extrakt. På så sätt bevaras växterna betydelsefulla komponenter och egenskaper.

Produktion och kvalitetskontroll

Efter kvalitetskontroller mixas extrakten i en exakt och precis mängd. Det är viktigt att få just den exakta kombinationen och mängden av vardera växt helt rätt då man mixar. Detta är viktigt eftersom de aktiva komponenterna i Iberogast® arbetar, verkar tillsammans (i synnergi) och kan därigenom få effekt på många besvärande symptom under matsmältningsprocessen. Efter detta tar filtrering och nya kontroller vid.

Den färdiga produkten - Iberogast®

Då alla kvalitetskontroller är genomförda, hälls den färdiga lösningen av Iberogast® upp i flaskor, förseglas och förpackas med de allra bästa teknikerna. Under vägen från växt till din flaska med Iberogast®, har ca 50 kvalitetskontroller genomförts för att du ska kunna känna dig säker då du behandlar dig med Iberogast®.