Symptom från matsmältningen

People suffer from uncomfortable digestive issues

Matsmältningssystemet

Matsmältningssystemet är en viktig del av din kropp. Det är en hel grupp av organ som är involverade och arbetar tillsammans för att kunna tillgodogöra oss näring, vitaminer, mineraler och vatten och därigenom omvandla mat till energi. Maten måste först sönderdelas på sin väg ner mot tarmarna och det startar i munhålan, genom att vi tuggar. Maten förpassas ner genom strupen till magsäcken där den fortsätter att finfördelas med hjälp av magsyra och därefter förpassas maten vidare ut i tunntarmen. Här ska den finfördelade maten/ födoämnena tas upp i blodet genom små fina blodkärl, som finns i tunntarmsväggens slemhinna. Därefter slussas maten vidare ner i tjocktarmen där vätska sugs upp från tarminnehållet för att avföringen, det som inte kan tillgodogöras, ska bli lagom fast. Tarminnehållet ska blandas rätt och föras framåt och det sker med hjälp av muskler som löper längs tarmen. Muskelrörelserna skapar tryckvågor, som för innehållet framåt ner mot slutmålet - ändtarmen. Allt sker genom ett samspel mellan hormoner och nerver i tarmen och, via nervbanor, till och från hjärnan. Din maghälsa kan därför ha inverkan på ditt välbefinnande !

The complexity of the digestive system

Vilka besvär handlar det om ?

Det är många som har besvär och ovälkomna symptom kopplade till mag- tarmkanalen t.ex.magknip och värk, kramper, tidig mättnadskänsla, uppblåsthet och uppkördhet, illamående och väderspänningar, diarré, förstoppning och ändrat avföringsmönster. Faktorer som livsstilsförändringar och stress kan bl.a. vara orsaker till detta.

Problemen är ofta ofarliga, men det betyder inte att det inte kan vara extremt smärtsamt och problematiskt, i synnerhet om det pågår en tid. Det är inte konstigt att de drabbade intensivt letar efter lindring. Symptomen är ofta sammankopplade och många upplever en rad olika, skiftande symptom samtidigt. Då både IBS och FD har så olika och varierande symptom, får de drabbade ofta prova sig fram för att hitta lämplig behandling. Det kan vara både frustrerande och kostsamt.

Orsakerna är inte alltid kända

Det är svårt att veta vad som orsakar ett specifikt symptom i mag,-tarmkanalen och alla orsaker är inte kartlagda. Men faktorer såsom stress, emotionell upprördhet, nervositet, resor, matförändringar och läkemedel kan inverka.

Mycket av besvären i magen har kopplingar till matsmältningens själva arbete, t.ex.:

  • Magens muskler arbetar för snabbt eller för långsamt
  • Magens nerver kan vara överkänsliga
  • Det kan vara en inflammation

Har du haft problem med matsmältningen under en längre tid bör du besöka din läkare. Du kan lida av Funktionell Dyspepsi(FD) eller Irritable Bowel Syndrome(IBS), men det finns även andra sjukdomar med liknande symptom.

För att inte fördröja, felbehandla eller missa något allvarligt tillstånd, är det bra att säkerställa rätt diagnos innan någon behandling påbörjas. Rätt diagnos bör säkerställas av läkare. Oavsett vilket behandlingsval du gör.

Finns det botemedel?

För många kommer besvären med jämna mellanrum, kommer och går, medan de för andra inte riktigt försvinner utan är mer konstanta. Man kan med dagens läkemedel inte bota, men däremot lindra symptomen så de drabbade kan fullfölja sina dagliga rutiner och vardagen underlättas.
Det är viktigt att veta att symptomen ofta är sammankopplade och fler symptom kan komma samtidigt.

Eftersom Iberogast® lindrar många symptom – både vid FD och IBS- kan det vara en lämplig behandlingsstart.

Bothering abdominal pain and stomach cramps

Funktionella mag- och tarmstörningar

Har du haft problem med mag- tarmkanalen under lång tid är det möjligt att du lider av FD och/eller IBS. Kontakta din läkare, som kan hjälpa till med att fastställa korrekt diagnos innan du börjar behandla dig.

Vad är IBS?

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en välkänd mag- tarmsjukdom, som kan ge väldigt mycket obehag och de drabbade påverkas ofta i deras dagliga liv.
Symptomen inkluderar bl.a. värk och/eller knip, uppblåsthet och uppkördhet, diarré och/eller förstoppning, förändrat avföringsmönster och en känsla av att inte vara klar på toaletten efter besök.

Orsakerna till IBS är ännu inte helt kartlagda och man kan med dagens läkemedel inte bota IBS, men däremot lindra symptomen. De behandlingar som idag finns tillgängliga, lindrar ofta enstaka symptom. Iberogast® lindrar många symptom förknippade både med IBS och FD.

Mer information

Vad är FD?

Precis som IBS är även Funktionell Dyspepsi (FD) en väldigt vanlig sjukdom i mag- tarmkanalen. Medan IBS i dagligt tal brukar kallas för ”stressmage”, kallas ofta FD för ”nervös mage” och kan ha stor inverkan på den drabbades välmående och välbefinnande.  Vanliga symptom är kramper, värk, knip, tidig mättnadskänsla, illamående och kräkningar, uppblåsthet/uppkördhet och halsbränna. Symptomen mellan IBS och FD överlappar ofta varandra och kan ibland vara svåra att skilja åt och det gör att även diagnostiseringen kan vara besvärlig.

Varken IBS eller FD kan man idag bota med dagens läkemedel, men Iberogast® kan lindra många av de besvärande symptomen och bidra till att underlätta vardagen.

Mer information

Iberogast® & effekt

Iberogast a natural and effective treatment of multiple digestive symptoms

Iberogast® har studerats i vetenskapliga studier gjorda på både IBS och FD, har använts av miljontals patienter och funnits på den tyska marknaden i över 55 år.

Mer information

Naturens
förmågor

Iberogast medicinal herbs combination

Mer information