Irritable Bowel syndrome (IBS) och Funktionell Dyspepsi (FD)

Funktionella besvär i mag,- tarmkanalen, som IBS och FD, kan vara väldigt obehagliga och karakteriseras av en rad olika besvärande symptom. Inte sällan överlappar symptomen mellan de båda sjukdomarna. Besvären kommer antingen var för sig eller samtidigt och påverkar ofta vardagen kraftigt negativt.

Ordet "funktionell" betyder att det inte finns någon bakomliggande sjukdom, som kan förklara symptomen. Misstänker du att du har ett funktionellt problem i mag- tarmkanalen bör du ta kontakt med en läkare för att få korrekt diagnos. Då kan man undvika att fördröja, felbehandla eller missa något allvarligt tillstånd. Det gäller förstås oavsett senare behandlingsval.

Fast Food and greasy food can cause stomach problems

Känslig tarm, Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en av de vanligaste sjukdomarna i mag- tarmkanalen och ca 15-20% av Sveriges befolkning har återkommande besvär och ont i magen, som kan kopplas till diagnosen IBS.

IBS indelas i olika grupper/subtyper beroende på vilken symptom som dominerar; IBS-D är diarrédominerande, IBS-C är förstoppningsdominerande, IBS-M är blandat mellan diarré och förstoppning och IBS-U är en odefinierad typ.

IBS är inte farligt men kan vara otroligt jobbigt för de som drabbas och påverkar deras vardag negativt.

IBS-symptom kan vara magknip och kramp, uppsvälldhet & uppkördhet, gaser i magen (väderspänningar) diarré, ändrat avföringsmönster. Förstoppning är också vanligt som ibland alterneras med diarré.

Ofta upplever IBS patienter en känsla av att inte bli färdiga på toaletten, att de behöver krysta mycket, även om konsistensen är lös, eller omvänt - ha bråttom till toaletten trots att konsistensen är hård. Just  växlingen i avföringskonsistens (avföringsrubbning) är väldigt vanligt och kan växla snabbt - inom samma dygn eller från den ena dagen till den andra. En del upplever att de behöver kissa ofta. Man kan även ha besvär med hjärtklappning, trötthet, sömnstörningar, svettningar, värk i huvudet och andra delar av kroppen.

Hur diagnostiseras IBS?

Patienter med IBS upplever ofta en rad olika symptom vilket inte gör diagnostiseringen enkel. Vanligen utesluts först andra sjukdomar och tillstånd t.ex. gluten- och laktosintolerans och födoämnesallergi. Eftersom det är en stor överlappning mellan IBS och Funktionell Dyspepsi(FD) beträffande symptom kan det vara svårt att separera de två sjukdomarna då det kommer till diagnostisering.

För att få diagnosen IBS skall du haft återkommande besvär med smärta eller obehag i magen under minst tre dagar per månad de tre sista månaderna. Symptomdebut för minst 6 månader sedan och med minst två av följande tre karaktäristika:

 • Lindring vid tarmtömning.
 • Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens.
 • Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens.

Misstänker du att du har IBS bör du vända dig till en läkare

Vad orsakar IBS?

Alt

IBS drabbar ofta unga aktiva människor och kallas ibland också för stressmage, ballongmage eller irriterad tarm. Det finns olika kända bakomliggande faktorer till IBS, men hela bilden har forskarna ännu inte klar . Några av de faktorer som tillsammans bidrar till besvären kan vara psykosociala faktorer, förändringar i funktionen av tarmens egna muskler och nerver tillsammans med samspelet med nerver till och från hjärnan, men även stress och oro, oregelbundna måltider resp toalettvanor liksom inflammation, ökad känslighet i tarmen mm

Finns det något som botar?

Både IBS och FD kan man med dagens behandling med läkemedel inte bota men däremot lindra besvären. Att ändra sina rutiner kan också göra skillnad. Patienter kan vara uppmärksamma på och lära sig när symptomen uppkommer och undvika det som triggar deras IBS. Viss mat, stress, för lite motion (som kan leda till stillastående tarm, dvs hård mage, och kan försvåra symptomen), kan vara triggande faktorer.

Tips för att underlätta IBS

 • Ta tid på dig då du äter, försök låta bli att äta under stress och ät långsamt.
 • Tugga maten ordentligt innan du sväljer.
 • Undvik mat som triggar dina besvär.
 • Ta gärna hjälp av en dietist, som kan hjälpa dig att se till att du får i dig rätt mängd näring och vitaminer.
 • Försök hitta tekniker för att slappna av.
 • Motionera regelbundet, det kan många gånger räcka med regelbundna promenader.

Tillbaka

Känslig mage, Funktionell Dyspepsi (FD)

Tillsammans med IBS är Funktionell Dyspepsi (FD) en av våra vanligaste besvär i mag- tarmkanalen. Symptomen mellan de båda sjukdomarna är ofta överlappande och nästan 90% av de patienter som har besvär med IBS har även problem som kan relateras till FD. Symptom vid FD är lokaliserad till övre delen av magen och kan vara besvär som kramp, smärta, halsbränna, tidig mättnadskänsla, yrsel, illamående och kräkningar. Till detta finns orsaker som t.ex. stress, oro, ökat buktryck (t.ex. graviditet), oregelbundna måltider men även alkohol, tobak, kaffe, fet, salt, rökt och stekt mat och starka kryddor kan bidra till besvär. Har man FD är det inte heller ovanligt med huvudvärk och besvär från nacke och rygg, vilket i sig många gånger är orsakat av stress. FD brukar ibland kallas "nervös mage".

Hur diagnostiseras FD ?

Eftersom symptomen mellan IBS och FD ofta är överlappande, kan diagnostiseringen bli en riktig utmaning. Patienter med FD är ofta besvärande av sura uppstötningar, en pressande känsla, illamående och svåra magsmärtor och symptomen kan många gånger härledas till mat eller beteende. När man har en ökad känslighet i magsäcken och tolvfingertarmens känselnerver och man uteslutit att ingen bakomliggande sjukdom kan påvisas (dvs att prover och undersökningar är normala) kallas det funktionell dyspepsi. Symtomen skall ha förekommit under de senaste tre månaderna och debuterat för mer än sex månader sedan. Minst ett av följande symtom krävs för att uppfylla kriterierna för funktionell dyspepsi.

 • Obehaglig känsla av uppkördhet efter att du ätit
 • Blir snabbt mätt då du äter (tidig mättnadskänsla)
 • Smärta precis nedanför revbenen, i övre delen av magen
 • Brännande känsla precis nedanför revbenen, i övre delen av magen.

Misstänker du att du har problem med matsmältningen kan det vara bra att skriva upp symptomen över tid för att kunna diskutera detta med din doktor

Vad orsakar FD?

Iberogast for the treatment of Irritable Bowel Syndrom and Functional Dyspepsia

Den exakta orsaken är inte känd. Symptomen är väldigt varierande och så även de bakomliggande orsakerna. Att äta för snabbt och svälja för mycket på en gång kan vara bidragande orsak precis som fet mat, kaffe, alkohol, starka kryddor och tobak .Till orsaker kan också stress och oro tillskrivas. Muskler i magen som arbetar för långsamt misstänks orsaka FD. Det betyder att maten inte kan transporteras tillräckligt fort. Men även en överaktiv magfunktion kan vara en orsak; starkt muskelarbete kan leda till svåra magsmärtor. Psykologiska faktorer såsom stress och emotionellt upprördhet är också tänkbart att kunna spela en roll.

Finns det något som botar?

Man kan med dagen läkemedel inte bota FD men däremot lindra besvären. Iberogast® är ett växtbaserat läkemedel som har effekt på många besvärande symptom vid både FD och IBS. För att identifiera och sedan kunna undvika de faktorer som triggar din FD kan det vara bra att föra en journal /magbok. Andningsövningar, olika tekniker för att slappna av kan också vara till hjälp för att hantera besvären vid FD. I synnerhet om du har det stressigt.

Tips för att underlätta FD

 • Undvik fet och starkt kryddad mat
 • Undvik mat som kan orsaka gaser t.ex. baljväxter, lök
 • Ät lite men ofta
 • Krydda inte maten för mycket
 • Undvik alkohol, kaffe och tobak
 • Motionera regelbundet t.ex. med dagliga promenader
 • Försök varva ner t.ex. med hjälp av yoga eller meditation
 • Iberogast® kan lindra många besvärande symptom vid både FD och IBS

Tillbaka